išversdinti


išversdinti
išver̃sdinti 1. Kt cur. išversti 7: Išver̃sdinta gelumbė J. | refl. tr.: Ar paltą išsiver̃sdint reikės, ar tik persiūt? Kn. Išsiver̃sdinau kostiumą, dabar kap naujas Mrj. 2. caus. išversti 9. ║ prk.: Toli ne kiekvienas lietus išversdina balas Vr. 3. cur. išversti 18: Jis yra išversdinęs (ar išvertęs?) keliolika Krylovo pasakėčių J.Jabl. [J. Kairiūkštienė-Wichert] parengė ir išversdino lenkiškai lietuvių poezijos antologiją LEX255. \ versdinti; išversdinti; paversdinti; perversdinti; priversdinti; suversdinti

Dictionary of the Lithuanian Language.